Niezbędny na budowie sprzęt
Początek roku to, wbrew opiniom niektórych osób, dobry czas na rozpoczęcie robót budowlanych. W ostatnich latach zimy w naszym kraju są dość łagodne. Dobrzy, wykwalifikowani fachowcy i nowoczesne materiały budowlane odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne umożliwiają rozpoczęcie prac już w styczniu. Po załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, zgromadzeniu całej dokumentacji i pozwoleń, można przystąpić do prac ziemnych. Ich rozpoczęcie mogłyby wstrzymać jedynie silne mrozy, ze względu na zamarzanie gruntu. Mimo że inwestor bardzo często naciska na jak najszybsze tempo prac budowlanych, specjaliści odradzają robienie wykopów w tak skrajnych warunkach pogodowych.

 

 

 

 

 

Wynajem koparki i sprzętu budowlanego w Bielsku-Białej.

Prace ziemne stanowią jeden z pierwszych etapów inwestycji. Do ich wykonania niezbędna jest koparko-ładowarka oraz jej wykwalifikowany operator. Współpracuje on z geodetą, który wytycza granice działek i budynków, określa położenie podziemnych instalacji. Koparko-ładowarka jako jedna z najbardziej uniwersalnych maszyn na placu budowy, niezbędna jest nie tylko przy wznoszeniu budynków mieszkalnych czy też budynków użyteczności publicznej. Wykorzystuje się ją również do przygotowania terenu pod budowę dróg i chodników, robienia wykopów melioracyjnych czy prac porządkowych. Znajduje też zastosowanie w gospodarstwach rolnych. Prace, które można zlecić operatorowi koparki na placu budowy obejmują porządkowanie działki, niwelowanie terenu, ściąganie humusu, czyli wierzchniej, urodzajnej warstwy ziemi. Ponadto, robi on wykopy pod ogrodzenia, drenaże, pod przyłącza wodne, gazowe i elektryczne. Zajmuje się kopaniem i zasypywaniem fundamentów. Można, oczywiście, zdecydować się na samodzielne wykonanie takich prac ręcznie. Jest to jednak bardzo ciężkie i wymaga dużego nakładu czasu.

Zamiast tradycyjnych koparek, można użyć do drobniejszych prac budowlanych minikoparki. Jest to jednonaczyniowa maszyna hydrauliczna, której masa eksploatacyjna nie może przekroczyć 15 ton. Najczęściej ma podłoże gąsienicowe i mechanizm boom swing. Mimo swoich stosunkowo niewielkich rozmiarów, doskonale sprawdza się w pracy z nawet najbardziej ubitym gruntem. Wyposażona jest w wymienny osprzęt roboczy, taki jak widły, młot hydrauliczny, nożyce i świder. Ze względu na swoją wielkość, minikoparka idealnie sprawdzi się na małych działkach oraz wszelkich innych ograniczonych przestrzeniach, gdzie nie jest zalecany silny nacisk na podłoże i liczy się bardzo precyzyjne prowadzenie robót budowlanych. Ciężki sprzęt nie wszędzie może wjechać i pracować.

 

Jaki sprzęt można wykorzystać do prac budowlanych?

Przy zastosowaniu odpowiednich maszyn wiertniczych, można wykonać przewierty sterowane, które pozwalają na bezwykopowe wykonanie konkretnego projektu instalacyjnego. Tradycyjne kopanie rowów zastępują obecnie nowoczesne urządzenia, wykonujące horyzontalne przewierty sterowane. Poziome wiercenie kierunkowe potrafi omijać wszelkie przeszkody naziemne i podziemne. Istniejąca na miejscu infrastruktura nie jest dzięki temu niszczona. Zastosowanie tego typu rozwiązania przyczynia się do bezkolizyjnej pracy na obszarach silnie zurbanizowanych oraz na terenach chronionych, takich jak parki krajobrazowe. Przewierty horyzontalne i przeciski wykonywane pod drogą nie naruszają warstw gleby oraz systemów korzeniowych drzew. Nie tarasują też pasów drogowych i ulic. Wszystko to powoduje skrócenie czasu trwania robót. Nawet skomplikowane przekopy i podkopy wykonywane są precyzyjnie i szybko. Po skończeniu prac z wykorzystaniem tej metody, drogi pozostają nieuszkodzone. Umożliwia to niewątpliwą redukcję kosztów ponoszonych na inwestycję.

Wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiadających wszelkie uprawnienia w zakresie obsługi koparko-ładowarek można znaleźć na Śląsku, w Bielsku-Białej. Przewierty skierowane, przekopy, przeciski i podkopy nie są żadną trudnością dla fachowców zamieszkujących obszar województwa śląskiego, - Firma Fumar z wieloletnim doświadczeniem to doskonały wybór.