pawform
Narzędziownia PAWFORM, od ponad 10 lat realizuje projekty konstrukcji i budowy form wtryskowych dla przemysłu motoryzacyjnego, elektrotechnicznego lub wyrobów przemysłowych. Wykonanie form wtryskowych odbywa się według ścisłe zaplanowanego procesu realizacji projektu, według ściśle ustalonego harmonogramu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narzędziownia PAWFORM, od ponad 10 lat realizuje projekty konstrukcji i budowy form wtryskowych dla przemysłu motoryzacyjnego, elektrotechnicznego lub wyrobów przemysłowych. Wykonanie form wtryskowych odbywa się według ścisłe zaplanowanego procesu realizacji projektu budowy form wtryskowych. Główne etapy obejmują:

  • Opracowanie koncepcji formy wtryskowej uwzględniającej wymagania odnośnie punktu wtrysku, deformacji detalu, oceny wizualnej, linii łączenia, wciągów, parametrów procesu wtrysk oraz kosztów produkcji danego wyrobu
  • Przeprowadzenie wstępnej symulacji moldflow w oprogramowaniu Moldex3D na podstawie zaprojektowanego modelu CAD, która oceni odkształcenia oraz potencjalne wady wypraski wynikające z dobranego punktu wtrysku, orientacji włókien czy grubości ścian detalu - wciągi, linie łączenia, pułapki powietrzne, efekt diesla czy węzły cieplne
  • Konstrukcja 3D CAD formy wtryskowej uwzględniająca takie elementy jak korpus formy wtryskowej, elementy formujące, suwaki, wypychacze skośne, układ doprowadzenia tworzywa, układ chłodzenie, układ wypychania (wypychacze, wypychacze skośne
  • Opracowanie harmonogramu projektu budowanej formy wtryskowej - który obejmuje wykonanie formy w narzędziowni PAWFORM, próby formy, testy i wdrożenie formy wtryskowej we wtryskowni zleceniodawcy

Narzędziownia PAWFORM, budując formę wtryskową, przeprowadza raporty pomiarowe, oraz aktywnie wspiera klienta we wdrożeniu formy w zakładzie klienta. Ustawimy proces technologiczny, przygotowujemy raport jakościowy oraz dokonujemy oceny funkcjonalnej produkowanego wyrobu.

Zarządzanie projektem produkcji formy wtryskowej, oparte jest na doświadczeniu  zdobytym w projektach realizowanych dla branży automotive, według procedur opisanych w normach IATF oraz ISO TS.

 

Źródło: PAWFORM

https://pawform.pl/narzedziownia-formy-wtryskowe/

https://pawform.pl/ 

https://pawform.pl/konstrukcja-form-wtryskowych/

https://moldex3d.com.pl/o-nas-formy-wtryskowe-narzedziownia/