Gertruda Uścińska , prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podczas niedzielnej audycji w Radiu Zet podała najnowsze dane zgromadzone przez tę instytucję. - Kiedy analizuję przyczyny niezdolności do pracy i oczywiście zasiłki chorobowe, długość tych dni chorobowych, liczbę wystawianych przez lekarzy zwolnień - to najwięcej chorują osoby w wieku 30 - 39 lat - powiedziała Gertruda Uścińska.

Komentarz Mikołaja Zająca, prezesa Conperio, największej i najbardziej doświadczonej w problematyce absencji chorobowej firmy konsultingowej na polskim rynku:

- Informacje przedstawione przez Panią Prezes pokrywają się z danymi firmy Conperio, pozyskiwanymi dzięki współpracy z ponad 90 przedsiębiorstwami z różnych branż - spożywczej, produkcyjnej, logistycznej, automotive. Ich analiza pozwala stwierdzić, że zwolnienia lekarskie najczęściej wystawiane są osobom w wieku 30 - 39 lat (31 %wszystkich druków przy podziale na cztery kategorie wiekowe (do 29, 30-39, 40-49, 50+). Ponad 60% absencji chorobowej wśród 30 latków generują kobiety. To istotna deklaracja - Conperio od dawna stara się obalić mit, jakoby to osoby w wieku przedemerytalnym (50+) generowały największą ilość druków L4 tymczasem stanowią one jedynie 23% wszystkich zwolnień. Osoby w wieku 50+ chorują najczęściej w okresie największej zachorowalności (listopad i w luty), natomiast szczyt zachorowań trzydziestolatków przypada na miesiące wiosenno-letnie - co może obniżać wiarygodność tych zwolnień).

Według danych Conperio, średni czas trwania zwolnienia chorobowego waha się od 9 do 12 dni, w zależności od wdrażania przez daną  firmę rozwiązań redukujących poziom absencji.

Szczegółowe dane dotyczące poziomu absencji chorobowej - dynamiki krzywej absencyjnej, wzrostu/spadku liczby zwolnień i ich średniej długości, mogą Państwo regularnie śledzić dzięki publikowanym przez Conperio, comiesięcznym raportom.