Podczas szkoleń organizowanych przez Conperio, największą i najbardziej doświadczoną firmę konsultingową na polskim rynku, pracodawcy coraz częściej podnoszą problem niewłaściwego typowania zwolnień chorobowych do kontroli. Zarówno ich losowy wybór, jak i poleganie na, nie zawsze obiektywnych, sugestiach team leaderów, mogą rzutować na efektywność całego procesu, a w ostatecznym rozrachunku na liczbę wykrytych nieprawidłowości. Dlatego 17 czerwca uruchomione zostanie nowe narzędzie – „Conperio Klasyfikator”, służące optymalizacji i automatyzacji całego procesu kontroli zwolnień chorobowych.

 

 

Problem absencji chorobowej dotyka znacznej części polskich przedsiębiorstw - zarówno dużych, jak i małych, zatrudniających kadrę wysoko wyspecjalizowaną, jak i pracowników z wykształceniem podstawowym. Mierzyć się z nim muszą pracodawcy dysponujący starzejącym się personelem, a także młodymi pracownikami wchodzącymi dopiero na rynek pracy. - Wśród naszych klientów są przedsiębiorstwa ze wszystkich branż – spożywczej, produkcyjnej, IT, automotive – zatrudniające od 21 do nawet 20 000 pracowników – mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio. Kiedy zwolnienia lekarskie stają się sposobem na przedłużenie urlopu, podjęcie dodatkowego zajęcia czy załatwienie prywatnych spraw w godzinach pracy, destabilizuje to funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa oraz generuje napięcia i spory wśród personelu.

Pełna automatyzacja kontroli

Niezależnie od branży bądź wielkości przedsiębiorstwa, podstawowym problemem przy wykrywaniu wyłudzeń chorobowych jest niewłaściwe typowanie osób, które mają zostać objęte kontrolą. Dotychczas selekcja była przygotowywana w oparciu o typowanie losowe lub wybory dokonywane przez bezpośrednich przełożonych osób kontrolowanych. W obu przypadkach negatywnie wpływało to na efekty przeprowadzanych kontroli – przy odrobinie szczęścia pozwalało niezauważalnie nadużywać prawa do zwolnienia chorobowego lub też polegać na sympatii bądź antypatii menadżera. Tymczasem, jak przekonuje Mikołaj Zając, prezes firmy konsultingowej Conperio, istnieje możliwość wyodrębnienia budzących podejrzenia druków zwolnień chorobowych już na najwcześniejszym etapie procedury kontrolnego. – Cały proces poddaliśmy optymalizacji, opierając go nie na subiektywnych ocenach czy przeczuciach, ale obserwowanych przez nas parametrach i ich pogłębionej analizie. Dzięki nowemu narzędziu Conperio – Klasyfikator, przy typowaniu zwolnień do kontroli będziemy kierować się jasnymi kryteriami skorelowanymi z przebiegiem krzywej absencji danego pracownika: częstotliwością przyznawania mu zwolnień, ich związków z porą roku i układem kalendarza, kolejnymi wskazaniami medycznymi, ilością druków wystawionych przez konkretnego lekarza. Odtwarzając historię wszystkich pracowników, zmaksymalizujemy szanse na dotarcie do tych, którzy w sposób świadomy naruszają przepisy prawa – mówi Mikołaj Zając.

Podkreślić należy, że nie chodzi o tworzenie w firmach czarnych list pracowników, do których pracodawcy mają ograniczone zaufanie. Conperio – Klasyfikator to narzędzie identyfikujące zachowania generujące absencję chorobową. – Istnieją po prostu pewne prawidłowości powtarzające się przy naruszaniu warunków zwolnienia chorobowego. Chodzi więc o prawdopodobieństwo, a nie pewność dotyczącą danego przypadku. Jeżeli rzeczywiście pracownik jest chory i zgodnie z zaleceniem lekarza powinien zostać w domu, nie musi się niczego obawiać. Naszym zadaniem jest walka z patologią, jaką stanowi nadużywanie zwolnień – zaznacza prezes Conperio.

Ułatwienie dla pracodawcy

Conperio – Klasyfikator, jako innowacyjny moduł analizy poziomu absencji chorobowej służący optymalizacji procesu kontroli poprzez wyodrębnianie określonych wzorców zachowań, to przede wszystkim ułatwienie dla pracodawców. Dotychczas to właśnie oni zajmowali się typowaniem druków do kontroli, co stanowiło dodatkowy, czasochłonny obowiązek – na co wielokrotnie zwracali uwagę podczas organizowanych przez Conperio szkoleń i warsztatów. Jednocześnie brak technicznych możliwości szczegółowej analizy wszystkich kryteriów mogących wskazywać na potencjalne naruszanie warunków zwolnienia chorobowego pozwalał wielu nieuczciwym pracownikom na unikanie konsekwencji swojego postępowania. – Ta funkcja Conperio – Klasyfikatora będzie skuteczna szczególnie w dużych organizacjach zatrudniających setki czy tysiące osób, gdzie pracownik jest w zasadzie anonimowy – mówi Mikołaj Zając. – W generujących niezliczoną liczbę druków przedsiębiorstwach bardzo łatwo jest zniknąć w tłumie osobom, których krzywa absencji budzi nawet najpoważniejsze podejrzenia. Tymczasem, proponowana przez nas automatyzacja procesu typowania zwolnień, wskaże precyzyjnie właśnie na tych pracowników, którzy powinni zostać skontrolowani. Prezes Conperio dodaje, że nowe narzędzie może okazać się pomocne także w pracy innych działów, chociażby HR czy zarządzania. Zrozumienie powtarzających się w problematyce absencji chorobowej reguł i prawidłowości pozwala na usprawnienie procesów wewnętrznych w przedsiębiorstwie, szybszą identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz wprowadzanie zmian mogących wpływać na obniżenie liczby zwolnień chorobowych, zanim na stałe zdestabilizują one funkcjonowanie organizacji.

Co ważne dla pracodawców, „Conperio – Klasyfikator” nie tylko rozpoznaje budzące wątpliwości zwolnienia lekarskie, ale pozwala również spojrzeć na problem w sposób szerszy i przekrojowy. Narzędzie szacuje bowiem skalę tzw. szarej absencji (wynikającej z braku świadomego zarządzania procesami absencji) w danym przedsiębiorstwie, a na podstawie zgromadzonych danych i obserwacji pracownicy Conperio tworzą skrupulatny plan działań skutkujący trwałym obniżeniem jej poziomu.

Rośnie popyt na usługi konsultingowe

Chcąc ograniczyć zjawisko absencji chorobowej, którego wskaźniki w Polsce przekraczają średnią europejską, przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na współpracę z zewnętrznymi firmami konsultingowymi. Podstawę prawną ich działania stanowi art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wydanego na podstawie tego artykułu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. Również aktualna wykładnia ZUS i Ministerstwa Pracy nie pozostawia wątpliwości – działania zewnętrznych firm konsultingowych są nie tylko dozwolone, ale wręcz rekomendowane przez ubezpieczycieli, którym zależy na ograniczaniu i eliminowaniu negatywnego zjawiska nadużywania zwolnień chorobowych. - Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi, takich jak Conperio – Kwalifikator, oferujemy naszym  klientom coraz bardziej zoptymalizowane i zautomatyzowane narzędzia weryfikacji zwolnień chorobowych. To z kolei poprawia wydajności firmy, buduje poczucie sprawiedliwości wewnątrz załogi i przynosi wymierne profity całej organizacji – mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio.

 

O CONPERIO

Conperio to największa i najbardziej doświadczona w problematyce absencji chorobowej firma konsultingowa na polskim rynku. Conperio zajmuje się audytem, doradztwem i kompleksowym zarządzaniem problemem absencji chorobowej. Nowoczesne rozwiązania Conperio gwarantują klientowi pełną kontrolę nad podejmowanymi działaniami, które są indywidualnie dopasowywane do danego zakładu pracy z uwzględnieniem jego specyfiki. Działania firmy prowadzone są wielopłaszczyznowo – od analizy sytuacji wyjściowej u pracodawcy i porównania jej z innymi firmami z branży i/lub regionu, przez badanie czynników wpływających na poziom absencji chorobowej, aż po działania terenowe oraz analizę przyczyn w oparciu o opinie pracowników i zgłoszone przez nich sugestie. Misją firmy jest dostarczanie pracodawcom obiektywnej informacji o absencjach pracowniczych w celu ich efektywnego obniżenia.