Od 1 lipca br. duże firmy w Polsce będą miały obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). 

Czy wdrożenie systemów w firmie jest procesem jednorazowym?? Kto może nam pomoc przy wdrożeniu?? Czym się kierować???